Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะ  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
ข่าวเด่น อบต.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
แสดงผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อบัญญัติอื่นๆ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แบบฟอร์มสำนักปลัด
 แบบฟอร์มกองคลัง
 แบบฟอร์มกองช่าง
 แบบฟอร์มกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 แบบฟอร์มต่างๆสำนักปลัด อบต.
 
 
 
 
 
สภาพเศรษฐกิจ
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพเศรษฐกิจ
 

ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

ส่วนใหญ่ประชาชนมีอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวน ส่วนการเลี้ยงสัตว์ก็มีบ้างเป็นส่วนน้อย เป็นการเลี้ยงไว้เพื่อทำอาหารมากกว่าประกอบเป็นธุรกิจ

6.2การประมง

ส่วนใหญ่เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค หรือแบ่งขาย แต่ไม่มากพอที่เป็นธุรกิจ

6.3 การปศุสัตว์

มีการเลี้ยงสัตว์ หลายประเภท เช่น โค กระบือ เป็ด ไก่ ในครัวเรือน แต่ไม่ใช่การเลี้ยงสัตว์เชิงธุรกิจ

6.4 การบริการ

ในเขตตำบลหนองฮะ มีบริการประเภทห้องเช่า อยู่ 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคู หมู่ที่ 7

6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

ในเขตตำบลหนองฮะมีกลุ่มอาชีพ เพื่อผลิตสินค้าออกจำหน่าย หลายกลุ่ม เช่น

1) กลุ่มทอเสื่อกก บ้านดู่โศก ม.3

2) กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโคกสะอาด ม.9

3) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านขอนแก่น ม.4

4) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านขอนแก่นน้อย ม.6

5) กลุ่มจักสานเข่งปลาทู บ้านค้อ ม.5

6) กลุ่มจักสานเข่งปลาทู บ้านหนองคู ม.7

6.6 แรงงาน สำหรับผู้ที่ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองก็จะรับจ้างในเขตหมู่บ้าน หรือหลังจากหมดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ก็จะไปรับจ้างหางานทำที่เมืองหลวงเพราะในเขตพื้นที่หมู่บ้าน ไม่มีการจ้างงาน

 
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4406-9744

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.